Преподавателите и помощник-учителите в ЧДГ Монтесори Хай са сертифицирани от Association Montessori Internationale, както и от Министерството на Образованието и Науката