plakat

МОЯТА ДЕТСКА ГРАДИНА СE КАЗВА

МОНТЕСОРИ ХАЙ!

В моята детска градина Монтесори Хай! обстановката е специално проектирана за нас, децата, така че да можем да живеем свой собствен живот тук.

Всичко в нашата просторна класна стая е в детски размер и интересните ни играчки и материали се поставят на ниски рафтове, така че винаги лесно да можем да си ги вземем.

Всеки един от материалите ни помага да развием различни умения, груби и фини моторни движения, сръчност, координация, внимание към всеки детайл, концентрация и постоянство. Като работим с нашите специални играчки ние, децата, се учим да забелязваме разликите между нещата, да преценяваме и да взимаме решения, и да сме дисциплинирани, защото ние искаме така, а не защото ни карат.

Материалите ни за игра и работа са подредени в пет различни области:

  • практически живот
  • сетива
  • език
  • математика
  • общообразователни предмети

- за придобиване на култура, където има географски, исторически, зоологически, ботанически и други материали. Ние също имаме и уютен кът с книжки, музикален кът и място за колективни дейности и физически упражнения.

Всички деца в Монтесори Хай! обичаме да играем и да се грижим за цветята, плодовете и зеленчуците заедно в нашия красив и голям двор.

В други детски градини децата са разделени в групи по възраст и учат тези неща, които повечето от тях не знаят. Така обаче на някои деца често им е скучно, а други, които се нуждаят от повече време и помощ, не ги получават. В моята детска градина всички, и по-малките, и по-големите сме в една обща група, в която се учим  един от друг. По този начин ние се развиваме социално и емоционално – не разбирам точно какво означава, но знам, че е важно. Всяко дете може да реши в коя част от нашата къща да отиде и какво прави, зависи какво му се иска в момента и всеки може да работи с всяка играчка толкова дълго, колкото му трябва, за да я овладее и да се развива със своя собствена скорост. Нашите занимателки наблюдават всяко дете, нещо си записват и ни показват нови дейности постепенно, когато всеки от нас е готов за тях.

В други детски градини децата се учат като им казват какво да правят и ги поправят, когато грешат, а дисциплината се налага със заплахи и наказания. В моята детска градина ние, децата, учим да откриваме нещата сами и да проучваме света около нас, което е толкова интересно и забавно! Тук ние самите искаме да пазим реда, защото сме щастливи и доволни.

В други детски градини децата са принудени да се приспособяват към учебната програма, докато в Монтесори Хай! тя се нагласява към всяко дете.